O nas

Stowarzyszenie Absolwentów PSW (SA PSW) powstało z inicjatywy Pana Rektora prof. zw. dr hab. Józefa Bergiera oraz absolwentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, którzy dostrzegli potrzebę dalszej współpracy i rozwoju.  SA PSW zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  w dniu 22 października 2014 roku. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Biała Podlaska, zaś terenem działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne. Zostało zawiązane dla realizacji i propagowania integracji wśród absolwentów PSW w Białej Podlaskiej oraz przyczyniania się do dalszego rozwoju i wzajemnej pomocy w sytuacjach życiowych i zawodowych członków SA PSW. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz promocji i rozwoju uczelni, w tym prowadzenie doradztwa i pośrednictwa personalnego i zawodowego oraz wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych jego członków.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
– inicjowanie i organizowanie zebrań,
– organizowanie spotkań integracyjnych w celu wymiany spostrzeżeń i doświadczeń życiowych,
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu,
– wzajemną pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz stosowaniu jej w praktyce,
– organizowanie seminariów, zjazdów, konferencji i szkoleń mających na celu rozwój zawodowy, intelektualny i kulturalny,
– udział w otwartych wykładach, sesjach, konferencjach, uroczystościach uczelnianych,
– działalność popularyzatorską, wydawniczą, edukacyjną.

Stowarzyszenie Absolwentów PSW jest zawiązane na czas nieograniczony. Jest oparte przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów PSW w Białej Podlaskiej do włączenia się w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów PSW poprzez złożenie deklaracji członkowskiej (deklaracja).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *